Ubezpieczenia komunikacyjne OC i AC

kobieta i mężczyznaNasza oferta obejmuje też ubezpieczenia komunikacyjne. Zaliczane są one do segmentu ubezpieczeń majątkowych działu II, czyli do tzw. pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych. U nas możesz kupić zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, jak i nieobowiązkowe. Do tych pierwszych zaliczane jest ubezpieczenie OC. Obowiązek jego wykupienia ma każdy właściciel pojazdy mechanicznego. Poza tym sprzedajemy ubezpieczenia AC (autocasco), ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), a także assistance.

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują też inne polisy, w tym np. ubezpieczenie opon lub szyb. W ramach tych polis kierowca może liczyć na pomoc na drodze. Związana jest ona np. z holowaniem auta, wymianą koła lub usługami informacyjnymi.

 

Czym jest ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie komunikacyjne OC to zabezpieczenie na wypadek szkód spowodowanych osobom trzecim. Jeżeli będziesz sprawcą kolizji lub wypadku, wówczas szkoda zostanie zlikwidowana z Twojego ubezpieczenia OC. Ze względu na to, że zakres tej polisy zawsze jest taki sam, możesz wybrać najtańszą propozycję. Koszty składki ubezpieczenia komunikacyjnego OC zależą m.in. od:

  • wieku właściciela pojazdu i doświadczeniu w prowadzeniu auta,

  • miejsca zamieszkania,

  • parametrów samochodu.

Istotne jest też to, czy kierowca spowodował już wcześniej kolizję lub wypadek. Towarzystwo ubezpieczeniowe na podstawie powyższych informacji wyliczy wysokość ubezpieczenia komunikacyjnego. Jeżeli jesteś zainteresowany wyliczeniem składki tej polisy, zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszej firmy.