Grupowa polisa na życie

ludzie przy stoleGrupowa polisa na życie to główny produkt oferowany przez naszą firmę. Ubezpieczenie to zapewnia wypłatę świadczeń w określonych sytuacjach i może przystąpić do niego przynajmniej kilku pracowników albo klientów jednej firmy. Wszystkie osoby, które wykupiły taką polisę, mają taki sam zakres ochrony i uiszczają takie same składki. Dużą zaletą ubezpieczeń grupowych jest niższa cena w porównaniu do polis indywidualnych. Trzeba jednak pamiętać, że w tym przypadku Klienci mają do wyboru ograniczoną liczbę dodatków do ochrony.

 

Zakres ubezpieczenia grupowego na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie zazwyczaj ma różny zakres. To, w jakich sytuacjach osoba ubezpieczona otrzyma świadczenie pieniężne, zawsze ustalane jest z ubezpieczającym, czyli pracodawcą lub innym podmiotem. W ten sposób można dostosować zakres polisy do potrzeb pracowników oraz charakteru działalności firmy. W ubezpieczeniu grupowym możliwy jest podział pracowników na grupy, gdzie każda z nich będzie miała inny zakres ubezpieczenia. Grupowa polisa na życie swoim zakresem zazwyczaj obejmuje zgon osoby ubezpieczonej, poważną chorobę, nieszczęśliwy wypadek i pobyt w szpitalu.

 

Dlaczego warto wykupić grupową polisę na życie?

Jedną z głównych korzyści grupowych ubezpieczeń na życie jest niska składka ubezpieczenia. Poza tym polisa ta ma szeroki zakres ochrony, a do tego łatwo ją zakupić. Kolejną zaletą jest to, że składki z pensji pracownika odprowadza pracodawca, a co za tym idzie, osoba ubezpieczona nie musi martwić się tym, czy opłaciła już składkę w danym miesiącu.